Kezdőlap

Kőnig Dénes (Bp., 1884. szept. 21.Bp., 1944. okt. 19.): matematikus, ~ Gyula matematikus fia. 1902-től a bp.-i és göttingeni egy.-en végezte matematikai tanulmányait. 1907-ben geometriai tárgyú értekezésével bölcsészdoktorátust szerzett: Ez évtől kezdve a műegy.-en gyakornok, 1908-tól tanársegéd, 1910-től adjunktus. 1911-ben a nomographia, analysis situs és halmazelmélet magántanára, 1913-tól meghívott előadó, 1932-ben rk. tanári címet kapott, 1935-ben intézeti tanárrá nevezték ki. A nyilasterror öngyilkosságba kergette. A gráfelmélet körében elért igen jelentős eredményein kívül főleg halmazelméleti, geometriai és kombinatorikus topológiai témákkal foglalkozott. – F. m. Matematikai mulatságok (I. Bp., 1902, II. 1905); Az analysis situs elemei (Bp., 1918); Theorie der endlichen und unendlichen Graphen (Leipzig, 1936); Az Eötvös Loránd Matematikai és Fizikai Társulat első ötven éve 1891–1941 (Matem. és Fiz. L. 1941. 48. sz.). – Irod. Gallai Tibor: K. D. (Matem. L. Bp., 1965. 4. sz.)