Kezdőlap

Kramár Jenő (Bp., 1895. szept. 21.USA, 1981): gyermekorvos, egyetemi tanár. Harctéri szolgálata után, 1920-ban avatták a bp.-i egy.- en orvosdoktorrá. 1924-25-ben a Rockefeller-alapítvány ösztöndíjával biokémiai kutatásokkal foglalkozott a Harvard és a John Hopkins egy.-eken, az amerikai és a kanadai gyermekklinikákat tanulmányozta. 1927-től magántanár a pécsi egy.-en, 1929-1931 között h. tanárként vezette a gyermekgyógyászati tanszéket. 1931-től a szegedi egy.-en a gyermekgyógyászat ny. rk., 1935-1944 között ny. r. tanára, 1943-44- ben az egy. rektora. Az USA-ban letelepedve, 1950-től Omahában (Nebraska) a Creighton egy.-en a gyermekgyógyászat tanszékvezető tanára. 1972-ben vonult nyugalomba. Amerikai és külföldi ak.-k tagja. Szakterülete: gyermekgyógyászat fiziológiai, patológiai és klinikai szempontból; a hipofízis-hormonok fiziológiája és patológiája, különös tekintettel a gyermekkorra; a hajszálér-ellenállás fiziológiája és patológiája; a vérzékenység mechanizmusa. – M. Die kindliche Ruhr und das Nervensystem (Miskolczy Dezsővel, Csajághy Mártával, Leipzig-Bp., 1940).