Kezdőlap

Krassó Miklós (Bp., 1930. nov. 29.London, 1986. jan. 10.): filozófus, politológus, ~ György költő, politikus bátyja. Tizenötévesen lépett be a kommunista pártba. Nem érettségizett, Lukács György soron kívül vétette fel a bp.-i tudományegy.-re. A filozófia szakon tanult. Lukács György köréhez tartozott. Irodalomesztétikai és marxista filozófiai tanulmányai jelentek meg folyóiratokban (Társadalmi Szemle, Fórum) és a Szabad Nép c. napilapban. 1949-ben katonai szolgálatot teljesített. Az 1956-os forradalom alatt szerepevolt a Nagybudapesti Munkástanács megszervezésében. 1956 nov.-ében Bécsbe menekült, majd Angliában telepedett le. Az Oxfordi Egy.-en ösztöndíjjal tanult. A fiatal Marx Károly tanaival, Trockijjal és a marxista ideológiával foglalkozott. Az Irodalmi Újságba tanulmányt írt Bibó Istvánról. Munkatársa volt a New Left Review c. folyóiratnak, részt vett az angol „újbaloldali gondolkodás” népszerűsítésében. A lakásán támadt tűz áldozata lett. – Irod. Sárközi Mátyás: K. M. halálára (Irodalmi Újság, 1986. 2. sz.).