Kezdőlap

Krejcsi Rezső (Buda, 1864.Prága, 1928. dec. 12.): jogász, publicista, a bp.-i kereskedelmi és iparkamara titkára, radikális, majd szociáldemokrata politikus. Az 1890-es évektől szociográfiai kérdésekkel foglalkozott és szocialista nézeteket vallott. Ugyanettől az időtől az SZDP baloldali ellenzékéhez tartozott, cikkeket írt a Huszadik Század és a Szocializmus c. folyóiratokba. Az 1918. okt.-i polgári forradalom után prágai követ, a Tanácsköztársaság idején Bécsben teljesített diplomáciai szolgálatot. A Forradalmi Múzeum egyik szervezője és vezetője volt. A Tanácsköztársaság bukása után az SZU-ba emigrált. M. nyelvre fordította a Kommunista Kiáltványt. – M. Az általános titkos választó jog elodázhatatlan állami szükségesség (Bp., 1905); Frankel, a párizsi Commune magyar vezére (Bp., 1919).