Kezdőlap

Kropf Lajos (Pest, 1852. aug. 18.Hersham, London mellett, 1939. jún. 13.): történész, az MTA külső tagja (1903), az angol–magyar kapcsolatok első kutatója. A József Műegy. elvégzése után Londonba költözött (1874) és mint mérnök helyezkedett el. A századfordulóig egy magáncég alkalmazottja, majd magánmérnöki irodát nyitott. Eleinte színes tudósításokat küldött onnan, 1885 után szakfolyóiratokban közölt forrásértékű tanulmányokat. Feltárta a British Museum régi magyar anyagát és ismertette a kéziratos anyagát a Magyar Könyvszemlében, a Századokban, a Budapesti Szemlében a Hadtörténelmi Közleményekben, a Turulban és a Történelmi Tárban. Angolra fordította Kossuth emlékiratainak 1. kötetét (Memories of my Exile, Jausz Ferenccel London, 1880). – F. m. Folktales of the Magyars (W. Henry Jones-szal, London, 1889); Észak-Amerika és Magyarország 1848 és 1849 (Bp. Szle, 1901. 106. köt.); A szent korona történetéhez (Bp. Szle, 1901. 107. köt.); Beck Vilma (uo. és 1902. 110. köt.); Kossuth Lajos és Long kapitány, 1851 (Bp. Szle, 1903. 114. köt.); Gr. Széchenyi István angol ismerősei (uo. 115. köt.); Haynau kalandja Londonban (uo. 116. köt.); Bánk bán az angol irodalomban (Bp. Szle, 1904. 118. köt.); Anglia és a magyar forradalom (uo. 119. köt.); Sir John Browning (uo. 120. köt.); A magyar forradalom és a Times (Bp. Szle, 1906. 126. köt.). – Irod. Pivány Jenő: Egy külföldi magyar tudós halála (Magyar Nemzet, 1939. júl. 1.); Angyal Dávid: Emlékezések (London, 1971).