Kezdőlap

Kruesz János Krizosztom (Völgyfalva, 1819, jan. 21.Sopron, 1885. jan. 11.): bencés tanár, természetrajzi író, pannonhalmi főapát, az MTA t. tagja (1878). 1835-ben lépett a Benedek-rendbe, és Győrben, majd Bakonybélben tanult bölcseletet és teológiát. A bp.-i egy.-en nyert bölcsészdoktori oklevelet. 1843-ban pappá szentelték. Előbb a pozsonyi gimn.-ban, aztán Győrben tanított. 1848-ban mint a pozsonyi ak. természettantanára, a m. nemzeti mozgalom mellett foglalt állást. 1861-ben a pozsonyi gimn. ig.-ja lett. 1865-től pannonhalmi főapát. Pannonhalmán tanárképzőt szervezett, újjáépítette a székesegyházat. Mint főapát, tagja volt a főrendiháznak. – F. m. A szervetlen és szerves vegytan rövid vázlata (Pest, 1865). – Irod. Hollósy Jusztin: K. K. Emlékbeszéd (MTA Emlékbeszédek III. 10. Bp., 1885).