Kezdőlap

Kruspér István (Miskolc, 1818. jan. 25.Bp., 1905. júl. 2.): mérnök, műegyetemi tanár, az MTA tagja (l. 1858, r. 1869, t. 1899), a geodézia és mérésügy neves művelője, alapító tagja a Magyar Mérnök- és Építész Egyletnek. Előbb Késmárkon a jogak.-t látogatta, majd Bécsben a műegy.-en szerzett diplomát, 1847-ig Stampfer professzor asszisztense. 1850-től itthon a József Ipartanodán a mechanika előadója. 1857-től 1899-ig, nyugdíjba vonulásáig a Műegy.-en a geodézia tanára. Geodézián kívül mechanikát, mértant, felső matematikát, géptant is tanított. 1878–94-ben a Mértékhitelesítő Bizottság (ma Orsz. Mérésügyi Hivatal) vezetője. Összeállította Pest város felmérésének feltételeit. Több mérőműszeren eszközölt javításokat és új műszereket is szerkesztett, melyekkel a párizsi és a brüsszeli kiállításokon díjakat nyert. Jelentős tevékenységet fejtett ki a meteorológia terén is. A Műszaki és Természettudományi Egyesületek Szövetsége 1956-ban tiszteletére évenként kiosztásra kerülő Kruspér-emlékérmet alapított a kiemelkedő társadalmi és tudományos tevékenység, az egyesület szaklapjában megjelent, jelentős tudományos eredményt ismertető cikkek jutalmazására. – F. m. Adsptierung des Diopter-Lineals zur Vornahme der Reduction einer in schiefer Ebene gemessenen Länge auf den Horizont (Zeitschrift des Österreichischen Ingenieure und Architekten Vereins, 1857); Egy, a Stampfer-féle lejtmérő műszeren tett javításról (Magyar Mérnök- és Építész Egyl. Közl., 1867); Földmértan (Pest, 1869, az MTA nagyjutalmát kapta érte); Thermochronometer (Term. tud. Közlöny, 1873); A comparatorokról (Bp., 1873); Egy új mérlegrendszer (Ért. a matem. tud, köréből VI. 6.); Felső geodézia (Bp., 1880). – Irod. Ágoston József: K. I. (Magyar Mérnök és Építész Egy. Közl., 1905); Bodola Lajos: K. I. (Technika, 1921); Vajda Pál: Nagy magyar feltalálók (Bp., 1958); Magyar műszaki alkotók (Bp., 1964).