Kezdőlap

Kubacska András (Nyíregyháza, 1871. dec. 23.Bp., 1942. okt. 15.): természettudományi író, tanár. Matematika-fizikai és természetrajz-földrajzi tanulmányait a bp.-i egy.-en végezte. 1896-tól a bölcsészkar ásványtani tanszékén, 1897–1903-ban Mágócsy Dietz Sándor növénytani tanszékén volt tanársegéd. Ezután a bp.-i ev: főgimn. tanára. 1936-ban ment nyugdíjba. Növénymorfológiai kérdések és a m. kertek flórájának kutatása terén végzett munkát. Ismeretterjesztő cikkeket is írt. – F. m. A Xanthium tövise (Matem. és Term. tud. Ért. 1902).