Kezdőlap

Kubinyi Ferenc (Videfalva, 1796. márc. 21.Videfalva, 1874. márc. 28.): paleontológus, politikus, ~ Ágoston bátyja, az MTA tagja (l. 1841, t. 1858). Jogi tanulmányokat végzett és többször járt külföldön. 1825-től részt vett minden ogy.-en, az 1840es években a liberális ellenzékhez tartozott. 1848-ig fivérével együtt részt vett a m. orvosok és természetvizsgálók tevékenységében, a vándorgyűléseken és a Természettudományi Társ. alapításában, maga is foglalkozott tudományos kutatásokkal. 1848-ban a losonci kerület képviselője, eleinte a Batthyány-kormány, majd Kossuth híve a szabadságharc végéig. A bukás után a haditörvényszék 9 évi várfogságra ítélte, az 1852. évi amnesztiával szabadult. 1861-ig tudományos munkájának élt. Az 1861-i ogy.-en a Határozati Párthoz csatlakozott. 1862-ben Ipolyi Arnolddal és Henszlmann Imrével Konstantinápolyba utazott az ott őrzött Corvinák tanulmányozására. A néhány visszakapott Corvinát az MTA könyvtárának adták. Hazajövetele után tudományos munkával foglalkozott, több éven át a Magyarhoni Földtani Társulat elnöke volt. Számos tanulmánya jelent meg a paleontológia, geológia és archeológia köréből. Kéziratos jegyzetei: Magyarország és a hozzá tartozó országok cosmographiajára vonatkozó adatok az MTA kézirattárában vannak. – F. m. A Tisza medre, mint az ősemlősök sírkertje… (Pest, 1855); Őslénytani adatok Magyarországról (Pest, 1856); A teve és ló (Pest, 1862); Országgyűlési beszéde (Pest, 1862); Petényi Salamon élete és hátrahagyott munkái (Pest, 1864). – Irod. K. F. (Magyar Hírlap, 1850; Haditörvényszéki ítélet); Geduly Ferenc: K. F. (Archaeol. Ért, 1874); Nendtvich Károly: K. F. és Ágoston (Ért. a term. tud. köréből, VII. 1z. Bp., 1876.); K. F. (Term. Tud. Társ. Évk. 1940.)