Kezdőlap

Kulich Gyula (Békéscsaba, 1914. jan. 20.Dachau, 1944, karácsony): a munkásmozgalom kiemelkedő harcosa, a kommunista ifjúsági mozgalom egyik vezetője, szabósegéd. 1932-ben kapcsolódott be Bp.-en a munkásmozgalomba. Rövidesen bevonták a KIMSZ VIII. kerületi csoportjába, tevékenyen részt vett az ifjúsági egységfront megteremtésében, számos sztrájk és tüntetés szervezésében. Az Országos Ifjúsági Bizottság (OIB) tagja, 1938 elején titkára lett, és ugyanebben az évben a KMP vezetőségébe is beválasztották. 1939-ben megteremtette az összeköttetést a szlovákiai kommunista csoportokkal. Vezetésével ült össze 1939 nyarán a KMP konferenciája, ahol kijelölték az üzemi ifjúsági munka irányelveit. 1939–40-ben az SZDP kerületi szervezeteiben számos kommunista sejtet szervezett. 1940. márc.-ban a kommunista és baloldali munkások százaival együtt a rendőrség letartóztatta; nyolcévi fegyházra ítélték. Egyik börtönből a másikba hurcolták, majd 1944-ben a dachaui koncentrációs táborba szállították, ahol mártírhalált halt. – Irod. K. Gy. 1914–1944 (Szabad Nép, 1947. 168. sz.); Tarján István: Hűség (Bp., 1958); A szabadság vértanúi (Bp., 1960); Vadász Ferenc: Tanuld meg a harci mesterséget! Emlékezés K. Gy.-ra (Népszabadság, 1964. 16. sz.); R. Gilicz Márta: Ifjúságunk példaképei (Bp., 1965; bibliográfiával). – Szi. Dér Endre: K. Gy. édesanyja (Délmagyarország, 1956. jan. 11.); Vadász Ferenc: Harcunk a magyar pokollal (r., Bp., 1961).