Kezdőlap

Kultsár István (Révkomárom, 1760. szept. 16.Pest, 1828. márc. 28.): író, szerkesztő, színigazgató. Nemesi származású iparoscsaládból született. Bencés papnövendék lett; 1780–81-ben Pannonhalmán bölcseletet, 1782-ben Pozsonyban teológiát tanult. A rend feloszlatásakor (1786) elhagyta a papi pályát s tanár lett a komáromi (1788–89), a szombathelyi (1789–96), majd az esztergomi (1796–99) gimn.-ban. Szombathelyen 1794-ben kiadta Mikes Kelemen addig ismeretlen leveleskönyvét (Törökországi levelek). 1799-ben lemondott tanári állásáról, s hat évig gróf Festetics György László fia mellett, majd a gróf Viczay családnál volt nevelő. 1806-ban Pestre költözött; a m. irodalmi élet és színészet lelkes szervezője. Megindította és haláláig szerk. Pesten a Hazai Tudósítások (1808-tól Hazai és Külföldi Tudósítások) c. lapot, amellyel a m. nyelv, irodalom, művelődés és színészet ügyét szolgálta, 1813-tól 1815-ig a pesti m. színtársulat ig.-ja és támogatója. Pesti háza a korabeli m. írók találkozóhelye, az irodalmi élet fontos központja volt. Számos író munkáját saját költségén jelentette meg; ismertette a róla elnevezett kódexet. Négyezer kötetes értékes könyvtárát 1821-ben Komáromnak ajándékozta. 1827–28-ban részt vett az MTA alapszabályait kidolgozó bizottság munkájában. – F. m. Bajnokpék levelei Ovidiusból (Komárom, 1789); B. Laudonnak nándorfejérvári győzelme (költemény, Szombathely, 1790); Főtiszt. Práy György Magyarország történetírójának emlékezete (Pest, 1801); Hazafiúi javallás magyar nemzeti theátrom építéséről… (Pest, 1814); Buzdítás a nemzeti theátrom felépítésére (Pest, 1815). – Irod. Alapy Gyula: K. I. (Komárom, 1911); Alapy Gyula: K. I. és könyvtára (Bp., 1928); Waldapfel József: Ötven év Buda és Pest irodalmi életéből (Bp., 1935); Dezsényi Béla-Nemes György: A magyar sajtó 250 éve (Bp., 1954); Nagydiósi Gézáné: K. I. (A Könyvtáros, 1960. R. sz.)