Kezdőlap

Kurszán (?904): főfejedelem a honfoglaló m. törzsszövetség kettős fejedelemségében. A honfoglalásban irányító szerepet játszott, 904-ben a bajorokkal folytatott béketárgyalás kapcsán tőrbe csalták és megölték. Nemzetsége Óbudán és környékén telepedett meg, ahol ~ várát említik, és Kartal néven tovább élt, de szállásterülete egy részét Árpád elfoglalta. – Irod. Györffy György: Tanulmányok a magyar állam eredetéről (Bp., 1959).