Kezdőlap

Kutassy Endre (Hajdúböszörmény, 1898. szept. 9.Bp. 1938. máj. 24.): paleozoológus. Egy.-i tanulmányait Bp.-en végezte. 1922-ben bölcsészdoktori oklevelet szerzett, 1924-ben tanársegéd, 1928-ban az egy.-i Földtani Intézet adjunktusa, 1929-ben magántanár lett. 1937-ben c. ny. rk. tanári címet kapott. – F. m. Ősmaradványok gyűjtése és konzerválása (Bp., 1927); A Junk-féle Fossilium Catalogusban három kötetet írt a mezozoos gerinctelenekről (1932–34); Triászkori faunák a Bihar hegységből (I. Gastropodák, Bp., 1937) – Irod. K. E. (Term. Tud. Társ. Évk., 1939 és 1940); Bogsch László: K. E. (Földtani Közl. 1939.)