Kezdőlap

Lakits Ferenc (Pécs, 1850. febr. 19.Bp., 1920): tanár, számtanácsos, csillagász. Egy.-i tanulmányait 1880-ban Bp.-en fejezte be, majd két évig Göttingenben, Berlinben, Bonnban csillagászati tanulmányokat folytatott. 1882-től 1886-ig a műegy.-en a geodéziai tanszéken Kruspér István mellett tanársegéd, emellett az ev. főgimn.-ban h. tanár. 1885-ben a posta-takarékpénztárnál számvizsgáló, majd számtanácsos, később államvasúti főellenőr lett. 1890-ben a Magyar Orvosok és Természetvizsgálók vándorgyűléseinek egyik központi titkárává választották meg. Csillagászati tanulmányai közül különösen az üstökösökkel foglalkozók emelkednek ki. Szakkérdésekben élénk vitái voltak Konkoly Thege Miklóssal. Fizikai és csillagászati irányú cikkei a Matematikai és Fizikai Lapokban, továbbá a Természettudományi Közlönyben jelentek meg. – F. m. Az Ó-gyallai csillagvízsgáló földrajzi szélessége (Bp., 1812 – 1883).