Kezdőlap

Lambrecht Kálmán (Pancsova, 1889. máj. 1.Pécs, 1936, jan. 7.): paleontológus, ornitológus, etnográfus. 1907-től 1912-ig a bp.-i egy. bölcsészeti karán természetrajzkémia szakon tanult. 1908-tól egy.-i hallgatóként a Magyar Ornitológiai Központ munkatársa 1914-ig. 1916-tól 1919-ig a Magy. Földtani Intézetben működött. 1918 végén részt vett a Természettudományi Szövetség megalakításában s ennek titkára lett. 1919-től a Természettudományi Társulat és az MNM őslénytárának vezetője és a Természettudományi Közlöny szerk.-je. Tevékenységével hozzájárult a Marx-Engels Munkásegy. létrehozásához. 1920-ban állásától megfosztották. Ezután a Magyarság tudományos rovatvezetője lett, és munkatársa volt több napilapnak is. 1926-tól a Földtani Intézet könyvtárosa, és ebben az évben a pécsi egy. magántanárrá képesítette. 1934-ben az OSZK könyvtárosa. 1934-ben mint c. r. k. tanár, a pécsi egy.-en a néprajz előadója. Az őslénytan modern biológiai irányának világviszonylatban is kiváló képviselője volt. Különösen a madarak őslénytanával foglalkozott. Jelentős népszerű tudományos munkásságot fejtett ki. 1935-ben megindította és haláláig szerk. a Búvár c. folyóiratot. – F. m. A magyar malmok könyve (Bp., 1914); A magyar föld első krétakori madara (Bp., 1915) Herman Ottó. Az utolsó magyar polihisztor élete és kora (Bp., 1920); Fossilium Catalogus. Aves (Berlin, 1921); Az őslények világa (Bp., 1923); Ősvilágok élete (I. Az ősember, II. Az ősember elődei, Bp., 1926); Handbuch der Palaeornithologie (Berlin, 1933 és 1966); Fossilium Catalogus. Pars 72. Paleontologi. Catalogus bio-bibliographicus (W. et A. Quenstedttel, Gravenhage, 1938). – Irod. Abel, O.: K. Lambrecht (Palaeontologische Zeitschr. 18. 1936. Teljes irodalmi jegyzékkel); Gebhardt Antal: L. K. élete és tudományos működése (Természet és Társadalom. 1956. 5. sz.); Tasnádi Kubacska András: Nagy magyar természettudósok. L. K. (Bp., 1958); Allodiatoris Irma: L. K. (Élővilág 1961. 1. sz.); Tasnádi Kubacska András: A 30 éve megjelent Búvár alapítójára L. K.-ra emlékezünk (Búvár, 1965. 1. sz.).