Kezdőlap

Láng Adolf Ferenc (Pest, 1795Nyitra, 1863. nov. 23.): botanikus, gyógyszerész, az MTA l. tagja (1858). A gyógyszerészoklevelet 1812-ben a pesti egy.-en szerezte meg. 1828-ban Pesten, majd 1832-ben Nyitrán saját gyógyszertárat nyitott, s azt 1858-ig vezette. 1834-ben Nyitra város tanácsnoka, 1844-ben városi kapitány és a vm. táblabírája lett. 1849 – 50-ben vm.-i pénztárnok. Legjobban a botanika érdekelte. Utazásai során 60 000 lapból álló herbáriumot gyűjtött össze. Támogatta a hazai növénytani kutatást, Rochel Antal bánáti flóraműve az ő támogatásával jelent meg, Sadler József vele és Rochellel tervezte kiadni Mo. teljes képes természetleírását. Több új mo.-i növényfajt írt le, számos adata mások műveiben látott napvilágot. Tanulmányozta az emberi bőr növényi parazitáit és zoológiával is foglalkozott. Gazdag csiga-, kagyló- és ásványgyűjteménye is volt. Az első m. nyelvű gyógyszerészszaklap megalapítója. A Gyógyszerészi Hírlap 1848. aug. 15-től 1848. nov. 15-ig az ő szerkesztésében Nyitrán jelent meg. 1856 – 57-ben Nagy Józseffel együtt szerk. a Magyarhoni Természetbarát c. folyóiratot (német nyelven is megjelent: Der Naturfreund von Ungarn). Több mo.-i és külföldi tudományos egylet tagja volt. Néhány kéziratát az OSZK őrzi. – F. m. Nuncium pro Entomologis (Pestini, 1822); Rövid physiognómiája a növényországnak Magyarhonban (Magy. orvosok és természetvizsgálók munkálatai, VI., Pest, 1846). – Irod. L. A. F. (Gyógyszerészeti Hetil. 1863. 50. sz.); Knöpfler Vilmos: Emlékbeszéd L. A. F. felett (Magy. orvosok és természetvizsgálók munkálatai, XI., Pest, 1866); Gombocz Endre: A magyar botanika története (Bp., 1936).