Kezdőlap

Láng Lajos, báró (Pest, 1849. okt. 13.Bp., 1918. márc. 28.): statisztikus, liberális politikus, egyetemi tanár, miniszter, az MTA tagja (l. 1883, r. 1893). ~ Boldizsár apja. Mint újságíró kezdte pályáját. Ebben az időszakban rokonszenvezett a szocializmus eszméjével, később a liberalizmus egyik vezető képviselője lett. 1877 – 81-ben az Ellenőr, 1882-ben a Nemzet c. politikai lap munkatársa, 1878-tól ogy.-i képviselő, 1896 – 98-ban képviselőházi alelnök. 1877-ben a bp.-i egy.-en magántanári képesítést nyert. 1883-tól a bp.-i egy.-en a statisztika r. tanára. 1905 – 06-ban az egy. rektora. 1889 – 93-ban pénzügymin. államtitkár, 1902. máj. 5-től 1903. nov. 3-ig kereskedelemügyi miniszter a Széll-, majd a Khuen-Hédervárykormányban. 1893-ban megalapította a Magyar Közgazdasági Társaságot s annak elnöke volt. 1911-ben bárói rangot kapott. Közgazdasági nézeteiben a klasszikus polgári közgazdaságtan képviselője, az ún. gazdasági szabadság hirdetője volt. – F. m. A kőzgazdaság elmélete (Bp., 1882); Hazánk értelmi anyagi fejlődése 1870 – 1880 (Bp., 1883); Magyarország statisztikája (I – II.,Bp., 1884 – 87); A népoktatás hazánkban 1869 – 1884 (Bp., 1886); Magyarország népmozgalma 1880 – 1885 (Bp., 1888); A statisztika története (Bp., 1913). – Irod. Nötel Rudolf: L. L. br. (Bp., 1936); Laky Dezső: A magyar statisztika nagy korszakának akadémikus képviselői (Bp., 1938).