Kezdőlap

Laskai Osvát (kb. 1450Pest, 1511. jún. 10.): ferences (obszerváns) szerzetes, egyházi író. A bécsi egy.-en tanult. Temesvári Pelbárt tanítványa. Rendje életében vezető szerepet vitt mint teológiai tanár (1496 – 1499), a pesti rendház főnöke (1497), majd mint a rend tartományfőnöke (1497 – 1507; 1507 – 1509). A késő középkor egyik legnagyobb hatású prédikátora Mo.-on skolasztikus szellemben a reneszánsz életeszmény ellen lépett fel. Két nagy beszédgyűjteménye jelent meg. Összeállította az obszervánsok szabályait 1501 – 1510 közt és vezette a ferences rendi krónikát. ~ fejezte be Temesvári Pelbárt Aureum Rosarium c. teológiai enciklopédiáját. – F. m. Biga salutis (I – II., Hagenau, 1498 – 99); Gemma fidei (Hagenau, 1507). – Irod. Horváth János: A magyar irodalmi műveltség kezdetei (Bp., 1931); Horváth Richárd: L. O. (Bp., 1932); Bognár András: Temesvári Pelbárt (Bp., 1960).