Kezdőlap

Lauber László (Pécs, 1902. máj. 21.Bp., 1953. aug. 13.): építészmérnök, a funkcionalista szellemű modern magyar építészet jelentős képviselője.Oklevelét a bp.-i műegy.-en nyerte. Pályáját Wälder Gyula tervezőirodájában kezdte, majd három évig a bp.-i műegy.-en az újkori építészeti tanszéken volt tanársegéd. 1930-ban Nyiri Istvánnal tervezőirodát nyitott. Jelentős közös alkotásaik: a bp.-i Kékgolyó u. 10. (1935) és Szép u. 3. sz. (1935 – 36) lakóház, a pécsi Mecseki Üdülőszálló (1935), a volt Pénzintézeti Központ irodaháza – ma Kohó- és Gépipari Min. – a bp.-i Szabadság téren (1937). Szendrői Jenővel tervezte a Kertészeti és Szőlészeti Főisk. (Ménesi út) új épületét (1949 – 50), a Fémipari Kutató Intézetet (1951), a Dunaújvárosi Vasmű igazgatósági épületét (1953 – 54); Mátrai Gottwald Gyulával az Inotai Alumínium Kohót. – Irod. Rados Jenő: L. L. (Magy. Építészettört., Bp., 1961.)