Kezdőlap

Lehár Antal, báró (Sopron, 1876. febr. 21.Bécs, 1962. nov. 12.): katonatiszt, ~ Ferenc zeneszerző testvére. A bécsi cs. és kir. hadapródiskola elvégzése után 1893-ban avatták hadapród tiszthelyettessé. 1897 és 1899 között a Hadiisk. hallgatója. Az I. világháborúban mint 83. gyalogezredbeli őrnagy a 13. népfelkelő gyalogezrednél a Katonai Mária Terézia Rend lovagkeresztjét és bárói címet kapott. A háborút ezredesként fejezte be. A Tanácsköztársaság bukása után együttműködött Horthy Miklóssal, csapatával részt vett a bp.-i bevonulásban. A második királypuccs idején a király mellé állt, aki vezérőrnaggyá nevezte ki. A puccs bukása után letartóztatták, kiszabadulása után Németo.-ba költözött.