Kezdőlap

Leiningen-Westerbsug Károly, gróf (Ilbenstadt, Hessen, 1819. ápr. 11.Arad, 1849. okt. 6.): honvéd tábornok, az aradi tizenhárom vértanú egyike. Volt császári tiszt, 1848-ban őrnagy a 19. gyalogezredben. Damjanich parancsnoksága alatt részt vett a délvidéki harcokban. 1849. márc.-ban ezredes és dandárparancsnok, júl. 1-én tábornok, lett. Júl. 2-án kiverte Benedek Lajos tábornokot Szőnyből. Minden csatában kitűnt személyes bátorságával. Német nyelven írott naplóját és leveleit Marczali Henrik fordította le és adta ki (Bp., 1900). – Irod. Hamvay Ödön: Az aradi tizenhárom (Bp., 1899).