Kezdőlap

Lengyel Géza (Salgótarján, 1884. dec. 23.Bp., 1965. jún. 4.): flórakutató, agrobotanikus, egyetemi tanár, az MTA l. tagja (1947 – 1949). a biológiai tudományok kandidátusa (1953). Isk.-it Bp.-en végezte, 1907-ben bölcsészdoktori szigorlatot tett. Mágócsy- Dietz Sándor mellett tanársegéd, majd 1908-tól 1940-ig, nyugdíjazásáig a Vetőmagvizsgáló Állomáson működött, utóbb mint kísérletügyi ig. 1929-ben egy.-i magántanári képesítést szerzett. 1945-ben az Agrártudományi Egy. mezőgazdasági növénytani tanszékén egy.-i tanár, 1949-ben újra nyugalomba vonult. A m. flóra kutatásával és mezőgazdasági növénytannal, főleg a vetőmagvakkal foglalkozott. – F. m. Az európai Corispermum és Camphorosma fajok anatómiája (K. H. Zahnnal, Növénytani Közl. 1907. 6.); Beiträge zur Kenntnis der Hieracien Ungarns und der Balkanländer (Magy. Botan. L. 1929. 28., 1932. 31., 1934. 33.): A búza gyommagvai (Bp., 1937); Újabb vizsgálatok a lóhere- és lucernarostaaljak köréből (Kísérleti Közl. 1927. 30.); A magyar lucernamag származási vizsgálata (Bp., 1929); Méhek és virágok (Bp., 1943). – Irod. Kárpáti Zoltán: G. L. 1884 – 1965 (Acta Agronomica Acad. Hung. 1966. XV.).