Kezdőlap

Libényi János (Csákvár, 1831 v. 32Bécs, 1853. febr. 26.): szabósegéd. A szabadságharc alatt mint katonaszabó dolgozott Aradon. 1850-ben Pestre költözött. Elhatározta; hogy Mo.-ot a szolgaság alól a császár meggyilkolásával fogja felszabadítani. 1851-ben Bécsbe utazott, 1853. febr. 13-án, amikor a császár szárnysegédje kíséretében a szokott időben sétára indult, a karintiai kapunál megtámadta és nyakszirten szúrta. A haditörvényszék halálra ítélte és felakasztották. A perrel kapcsolatban Pesten és Bécsben különösen a szabómunkások között nagyarányú letartóztatások voltak. – Irod. Supka Géza: Politikai történelem, vagy botránykrónika? (A L.-féle merénylet háttere. Pesti Napló, 1936. okt. 31.); Lukács Lajos: Magyar függetlenségi és alkotmányos mozgalmak 1849 – 1867 (Bp., 1955).