Kezdőlap

Lumniczer Sándor (Kapuvár, 1821. márc. 29.Bp., 1892. jan. 30.): sebész, egyetemi tanár. 1843 – 45-ben a pesti egy.-en Balassa János tiszteletbeli tanársegéde, majd 1845 – 47 között Bécsben műtőnövendék. Hosszabb külföldi tanulmányút után 1848-ban Pesten a tábori sebészet előadója, később törzsorvos Görgey mellett. 1849-ben a hadügymin. egészségügyi osztályának főnöke. A szabadságharc után büntetésből az osztrák hadseregben közkatonai beosztásban működött. Később az államvasutak és a Rókus Kórház orvosa lett. 1868-ban magántanár, 1872-ben rk. tanár, 1880 – 92-ben ny. r. tanár, 1885-től főrendházi tag. Az igazgatása alatt levő II. sebészeti klinikán vezették be először az antiszepszist Mo.-on. – F. m. Orvos-sebészi értekezés a képlő sebészetről… (Pest, 1884); Jelentés a Pest városi sz. Rókus közkórház II. sebészeti osztályának 1868. évi működéséről (Pest, 1870). – Irod. Hedri Endre-Salgó Kálmán: L. L. élete és munkássága (Orv. Hetil. 1957. 33. sz.).