Kezdőlap

Madarassy János (Apátfalva, 1741. aug. 28.Eger, 1814. ápr. 18.): csillagász, matematikus, r. k. pap. Egerben, majd Nagyszombatban tanult, 1766-tól az egri felsőbb szeminárium, majd a Lyceum tanára, ahol többek között elméleti és gyakorlati csillagászatot is tanított. Esterházy Károly egri püspök 1774-ben két évre Bécsbe küldte, hogy az ottani egy.-i csillagvizsgáló ig.-ja, Hell Miksa mellett ismereteit bővítse. Eközben ~ az Egerben épülő csillagvizsgáló berendezését és könyvtárának beszerzését is ellenőrizte. 1776 – 1784 között az egri csillagda ig.-ja. Meghatározta a város földrajzi helyzetét, megfigyelte a Jupiter bolygó holdjait, a csillagok fedését a Hold által. Észleléseit a Hell által szerk. bécsi csillagászati évkönyv 1778- és 1779-es köteteiben közölte. 1783-ban megvált az intézettől; ezután már csak egyházi hivatalokat töltött be. – Irod. ifj. Bartha Lajos: A magyar csillagászat történetéből (II., Csillagászati Évk., 1959); ifj. Bartha Lajos: Csillagásztorony és csillagászati múzeum Egerben (Technikatört. Szle, 1967. 1 – 2. sz.).