Kezdőlap

Madarász László (Gulács, 1811Goodhopen, USA, 1909. nov. 6.): politikus, ügyvéd. ~ József testvérbátyja. Ügyvédi oklevelet szerzett. A reformkorban Fejér vm. ellenzéki mozgalmainak egyik vezető alakja. Az 1847 – 48. évi utolsó rendi ogy.-en Somogy vm. követe, az ellenzék baloldalának tagja. 1848-ban az első népképviseleti ogy.-en a csákvári kerület képviselője, a radikális kisebbség vezéralakja, a Nép-Elem társszerk.-je, az Egyenlőségi Társaság szervezője és első elnöke. Az Orsz. Honvédelmi Bizottmány rendőri és postaügyi osztályának vezetője 1849. ápr. 14-ig. Debrecenben a Békepárt támadásainak fő céltáblája, az ún. „flamingók” vezére, a forradalmi „terrorismust” követelő ún. rendőrminiszter. Jókai és Kovács Lajos Debrecenben, az Esti Lapok hasábjain a kivégzett Zichy Ödön gyémántjainak elsikkasztásával vádolta. Ezzel a Békepárt elérte, hogy ~ visszavonuljon; 1849 máj.-ában mandátumáról is lemondott, de a csákvári kerület újra megválasztotta. Komárom eleste után Svájcba, majd Franciao.-on és Anglián keresztül 1850 őszén Amerikába költözött. Az emigrációtól is visszavonulva farmerként töltött hat évtizedet, – Irod. Barta István: Kossuth Lajos az utolsó rendi országgyűlésen (Bp., 1951); Barta István: Kossuth Lajos az OHB élén (I – II., Bp., 1952 – 1953); Spira György: Kossuth Lajos forradalmi szövetsége a radikális baloldallal és a népi tömegekkel (Kossuth Emlékkv., II., Bp., 1952); Waldapfel Eszter: Az önálló magyar külpolitika 1848 – 1849 (Bp., 1962); Varga János: A „gyémántos miniszter” M. L. (Élet és Tud. 1964. 24 – 25. sz.). – Szi. Mikszáth Kálmán: Jókai Mór élete és kora (Bp., 1960).