Kezdőlap

Mados László, Kotzmann (Beregszász, 1901. febr. 26.Bp., 1945. jan. 2.): talajvegyész, műegyetemi tanár. 1926-ban vegyészmérnöki, 1929-ben műszaki doktori oklevelet nyert. ‘Sigmond Elek mellett tanársegéd (1926 –), majd adjunktus (1939 –). Közben 1935 – 36-ban az egyiptomi kormány megbízásából megszervezte a kairói Mezőgazdasági Múz. mezőgazdasági ipari, talaj- és trágyázástani osztályát és tanulmányozta az egyiptomi talajviszonyokat és öntözési eljárásokat. Hazatérése után műegy. magántanár (1939) és ‘Sigmond Elek halála után a talajtan meghívott előadója. 1942-től ny. rk., 1943-tól az újonnan szervezett talajtan tanszék ny. r. tanára. Tudományos munkássága a talajtan minden területére kiterjedt. Működése kezdetén főleg a humusz sajátosságaival és szerepével foglalkozott, majd a bázis-elnyelés jelenségével kapcsolatos elméleti és gyakorlati kérdésekkel, és tömegvizsgálatokra alkalmas módszert dolgozott ki a talajok adszorpciós telítetlenségének meghatározására. Részt vett az ország talajtani térképezésének megkezdésében és foglalkozott a talajok vízháztartásának vizsgálatával. Az öntözés és lecsapolás szempontjából egyaránt fontos összefüggéseket tárt fel a talaj higroszkóposságával kapcsolatban, valamint a talaj fajsúlya, térfogatsúlya és hézagtérfogata között. Számos dolgozata és több önálló munkája jelent meg. A Magyar Talajtani Társaság egyik alapítója és első elnöke (1943). – F. m. A humusz szerepe az adszorpciós komplexusban (Bp., 1929); Adatok a vizes talajkivonat kémiai összetételének talajtani jelentőségéhez (Mezőgazdasági Kutatások, 1933); Adatok a magyarországi főbb talajtípusok. dinamikai jellemzéséhez (Bp., 1935): Alföldi talajaink fajsúlya, térfogatsúlya és hézagtérfogata (Mezőgazdasági Kutatások, 1939) Általános talajtani alapismeretek (Bp., 1941); Talajvizsgálati módszerkönyv (Szerk. Ballenegger Róberttel, Bp., 1944). – Irod. Ballenegger Róbert: M. L. (Agrártud. Szle, 1947); Hargitai László: M. L. (kézirat, Bp., 1954).