Kezdőlap

Mágócsy-Dietz Sándor (Ungvár, 1855. dec. 7.Bp., 1945. febr. 27.): botanikus, növénymorfológus és fiziológus, egyetemi tanár, az MTA tagja (l. 1897, r. 1908, t. 1937). 1876 – 79-ben a bp.-i egy.-en a természetrajz-kémia szakot végezte. 1879-ben a selmecbányai Erdészeti Ak.-án volt tanársegéd. 1880-ban középisk. tanári és növénytanból doktori oklevelet szerzett. 1880 – 88-ban Jurányi Lajos asszisztense volt a bp.-i egy. növénytani tanszékén. 1886 – 87-ben külföldi tanulmányutat tett Svájcban és Németo.-ban (Tübingenben), 1888 – 97-ben bp.-i középisk.-ban tanított. 1889-ben egy.-i magántanár növénybiológiából és mikológiából, 1895-ben újabb külföldi útján D- Franciao.- és Olaszo.-ban a szőlő betegségeit tanulmányozta. 1897-ben a bp.-i egy.-en ny. rk. tanár, valamint a középisk. tanárképző tanára. 1901-ben a növénytan ny. r. tanára és az Egy.-i Botanikus Kert ig.-ja lett. A tanszék kettéválasztása után, 1914-től az általános növénytan tanára volt. 1928-ban nyugalomba vonult. Tudományos működésének területe a növényfejlődés- és élettan, valamint az erdészeti növénytan volt. Jelentős tudományos ismeretterjesztő munkássága is. – F. m. Adatok a növények, különösen az Euphorbiaceák tejnedvének ismeretéhez (Ért. a Term. tud. köréből, 1882. XII. 8.); Rügy és levélkulcs (Bp., 1882); Sparganum és Typha virág és termés fejlődése (Ért. a Term. tud: köréből, 1887. XVII. 2.); Erdészeti Növénytan (I – II., Fekete Lajossal és Rejtő Adolffal, Bp., 1891 – 96); Kétszikű fás növények béldiaphragmája (Bp., 1899); Hazslinszky Frigyes élete és működése (Bp., 1899); A növények táplálkozása, tekintettel a gazdasági növényekre (Bp., 1909); A növénytan múltja, jelene és jövője hazánkban (Bp., 1926); Erdészeti Növénytan (Fehér Dániellel, Bp., 1929 – 31). – Irod. Jávorka Sándor: M.-D. S. emlékezete 1855 – 1945 (Botan. Közl. 1954).