Kezdőlap

Magyar Balázs (?? , 1490): hadvezér. Benigna apja. Katonai pályafutását Hunyadi János alatt kezdte, Mátyás alatt részt vett a felvidéki husziták majd a csehek elleni hadjáratban, 1462-ben a Felvidék kapitánya. 1470-től kezdve a D-i határok védelmét vezette. 1470 – 72-ben és 1473 – 74-ben horvát-szlavón bán, 1473 – 75-ben erdélyi vajda. Erdélyi vajdaként a moldvai vajdát támogatta a törökök ellen. 1479-ben Veglia szigetét szállta meg, de a velencei flottával szemben tartani nem tudta. 1480-ban Mátyás kisebb sereggel a törökök által elfoglalt Otranto visszavételére küldte, ezt a feladatát sikerrel oldotta meg 1482 – 83-ban horvátszlavón bán. Élete végén úgy látszik visszavonultan élt. Mátyás királytól szolgálatai fejében hatalmas birtokokat kapott, főképpen a Dunántúlon és Trencsénben. Birtokait lánya, Benigna és férje, Kinizsi Pál (akit ~fiává fogadott) örökölte.