Kezdőlap

Magyar Bálint (?Szigliget, 1573. ápr.): végvári kapitány, kora egyik legismertebb törökverő vitéze. Zala vm.-i elszegényedett nemesi család sarja. Nádasdy Tamás nádor familiárisa. 1545-től megszakításokkal haláláig Szigliget és Fonyód várának kapitánya. 1551-ben Nádasdy bandériumának hadnagya az erdélyi hadjáratban; részt vett Lippa ostromában. 1552-ben rövid ideig pápai, majd kanizsai kapitány. Állandó törökellenes portyázásai miatt a budai pasa, hatalmaskodásaiért a Balaton környékének nemessége sorozatosan följelentette, több vizsgálat is folyt ellene, de Nádasdy mindig megvédte. – Irod. Komáromy András: M. B. kapitány életéből (Hadtört. Közl. 1912); Takáts Sándor:Palonai M. B. (Régi magyar kapitányok és generálisok, Bp., 1923.)