Kezdőlap

Mailáth Gusztáv Károly, gróf (Bakóca, 1864. szept. 24.Bp., 1940. márc. 18.): erdélyi r. k. püspök, ~ György (1818 – 1883) országbíró fia. A gyilkosság áldozatává lett atyja halála után két évvel, 1885-ben fivérével együtt grófi rangot nyert. Strassburgban jogot, majd Bp.-en és Bécsben teológiát tanult. Később az esztergomi papnevelőben felügyelő és Komáromban helyettes plébános. 1897-ben erdélyi püspökké nevezték ki. Sokat tett iskolák, kulturális intézmények alapítása és fejlesztése érdekében. 1936-ban egészségi okokból visszavonult püspöki hivatalától, érseki címet kapott és élete hátra levő részét Bp.-en töltötte. – Irod. Bíró Vencel: Székhelyi gr. M. G. K. erdélyi püspök (Kolozsvár, 1940).