Kezdőlap

Mándy György (Bp., 1913. aug. 19.Debrecen, 1976. máj. 30.): agrobotanikus, ökológus, egyetemi tanár, a biológiai tudományok doktora (1969). A bp.-i tudományegy.-en bölcsészettudományi doktorátust szerzett (1935), valamint természetrajz-földrajz szakon tanári oklevelet (1939). 1935-től 1944-ig a József Nádor Műszaki és Gazdaságtudományi Egy. Növénytani Intézetében volt tanársegéd, majd adjunktus. 1944-től főisk. tanár a Kertészeti és Szőlészeti Főisk.-n, 1947-től egy.-i tanár az Agrártudományi Egy.-en és a növénytani tanszék vezetője. 1950-52-ben a Dohánybeváltó Vállalatnál (később Dohánykutató Intézet), 1952–57-ben az MTA vácrátóti Botanikai Kutató Intézetében osztályvezető. 1958-61-ben a DK-dunántúli Mezőgazdasági Kísérleti Intézet (Iregszemcse), 1961–70-ben az Orsz. Agrobotanikai Intézet (Tápiószele) munkatársa, ill. osztályvezetője volt. 1970-től haláláig a debreceni Agrártudományi Egy. növénytani és növényélettani tanszékén tanszékvezető egy.-i tanár. Szerk. az Agrobotanika c. folyóiratot és a Magyarország kultúrflórája sorozat 6. mintafüzetét. Fő kutatási területe az agrobotanika és a kísérleti ökológia. Megalapítója és legfőbb művelője volt hazánkban a kultúrnövények fajtaalaktani és fajtarendszertani kutatásainak. Mintegy 550 publikációja, 24 egy.-i tankönyve, ill. jegyzete jelent meg. – F. m. Alkalmazott növénytan alapjai (I–II., Bp., 1947); Örökléstan (társszerzővel, Bp., 1948); Dohánybiológia (Bp., 1952); A kukorica. A baltacim. A paprika (társszerzőkkel, Bp., 1955); A kender (Bp., 1963); Szántóföldi növények nemesítése (Bp., 1963); Kertészetí növények nemesítése (Bp., 1964); Pflanzenzüchtung, kurz und bündig (Berlin, 1969); Hogyan jöttek létre kultúrnövényeink? (Bp., 1971); A bő termés biológiai alapjai (Bp., 1974). – Irod. Bócsa Iván: M. Gy. 1913-1976 (Növénytermesztés, 1976); Paál Huba: Emlékezés M. Gy.-re (Botan. Közl., 1978); Szabó László: Gondolatok M. Gy. agrobotanikai munkásságáról (Botan. Közl., 1978. 3-5. sz.).