Kezdőlap

Marczell György (Pozsony, 1871. ápr. 10.Bp., 1943. febr. 1.): meteorológus. A bp.-i egy. bölcsész karának volt hallgatója. 1894-ben lépett a Meteorológiai Intézet kötelékébe. Előbb a kiskartali csillagdában tevékenykedett, 1900-tól a tervei alapján felépített ógyallai meteorológiai és földmágnességi obszervatórium vezetője volt. 1904-ben a bp.-i Meteorológiai Intézethez került, 1927-ben alig.-ja, 1933-ban ig.-ja lett. 1934-ben nyugdíjba vonult. Ő volt hazánkban a mikroklimatikus megfigyelések módszerének és az eredmények matematikai feldolgozásának első művelője, de ugyanúgy a magaslégkör-kutatás megalapítója is. Kezdeményezésére szállott fel 1913. jan. 13-án az első műszeres léggömb, amellyel megindult a m. sztratoszférakutatás. Róla nevezték el a pestlőrinci obszervatóriumot. Szakirodalmi munkáinak száma közel százra tehető. – Irod. Réthly Antal: M. Gy. emlékezete (munkáinak bibliográfiájával. Az Időjárás, 1943).