Kezdőlap

Mária (? , 1257 v. 58? , 1323. márc. 25.): nápolyi királyné. V. István m. kir. leánya, 1269-ben ment férjhez Sánta Károly Anjou herceghez (a későbbi II. Károly nápolyi kir.-hoz). Kun László halála után bejelentette igényét a m. trónra (1290. szept. 21.), majd igényeiről elsőszülött fia, Martett Károly javára lemondott (1292. jan. 6.) és őt m. királlyá koronáztatta. Martell Károly halála után annak fiát, Károly Róbertet támogatta, aki ezután el is nyerte a m, trónt. – Irod. Fraknói Vilmos: M., V. István kir. leánya, nápolyi királyné (Bpesti Szle, 1906); Fraknói Vilmos: M. nápolyi királyné, magyar királylány síremléke Nápolyban (Archaeol. Ért. 1905. 5. sz.).