Kezdőlap

Markos Béla (Bp., 1893. febr. 23.Bp., 1974. okt. 11.): könyvtáros, idegenforgalmi szakember. A bp.-i tudományegy.-en szerzett jogi doktorátust, majd Bárczy István bp.-i polgármester titkára. Baráti kapcsolatba került Szabó Ervinnel és Kőhalmi Bélával. 1938-tól a Fővárosi Idegenforgalmi Hivatal vezetője volt. Főleg az idegenforgalom statisztikájával és gazdaságosságával foglalkozott. Számos ilyen tárgyú írása jelent meg az Idegenforgalom, a Statisztikai Szemle és a Zeitschrift für Fremdenverkehr hasábjain. Előadott az Idegenforgalmi Szaktanfolyamon és a Vendéglátóipari Szakisk.-ban. 1950-től az Orsz. Könyvtári Központban, ennek megszűnte után az Orsz. Népkönyvtári Központban, majd az OSZK könyvelosztójában dolgozott. Itt az áll. tulajdonba vett könyvek feldolgozását és elosztását irányította. Összeállította Petrik: Magyarország bibliográfiája 1712–1850 c. munkájához a nyomdahelyek, kiadók és nyomdák jegyzékét, s e bibliográfiából kimaradt 7660 tételt tartalmazó kiegészítés szerkesztését vezette. Elkészítette a nyomdahelyeknek az 1851–1918 és 1919–1948 közötti időszakra vonatkozó jegyzékét (ezt az OSZK kézirattára őrzi). Cikkeket írt a könyvek rendezéséről, mikrofilmezéséről és a fényképes címlapfelvételekről. Az Idegenforgalmi Tudományos Szakértők Nemzetközi Egyesületének (AIESZ) megalakulásától (1949) tagja. 1957-ben a Marx Károly Közgazdaságtud. Egy.-en megszervezte az idegenforgalm-oktatást, majd szakelőadó lett az egy. továbbképző tagozatán. Bp.-i útikalauzokat is szerk. – F. m. Az idegenforgalommal kapcsolatos gazdasági jelentések s azok szerepe a gazdaságpolitikában (Bp., 1944); Utazz velünk! (Mátéka Bélával, Bp., 1958); Idegenforgalom (Kolacsek Andrással, Bp., 1961). – Irod. Batári Gyula: M. B. (Könyvtáros, 1974. 10. sz.); Dr. M. B. (Idegenforgalom, 1974. 11. sz.); Wix Györgyné: M. B. (OSZK Híradó, 1974); Borsa Gedeon: M. B. (Magy. Könyvszemle, 1975. 1. sz.).