Kezdőlap

Marschalkó János Pál (Buda, 1864. máj. 13.Bp., 192? ): bíró, jogi író. ~ János szobrász fia. Hazai jogi tanulmányainak elvégzése után mint beosztott bíró az igazságügymin. törvényelőkészítő osztályán teljesített szolgálatot. Gyakorlati jellegű jogszabálygyűjteményeket adott ki, szerk. a Közigazgatási Döntvénytár c., a Jogtudományi Közlöny c. folyóirat melléklapjaként kiadott időszakos döntvénygyűjteményt. Az igazságügyi igazgatásról kiadott nagy jogszabálygyűjteményei hosszú évtizedeken át voltak használatos segédkönyvek. – F. m. A hatályban levő igazságügyminiszteri rendeletek rendszeres gyűjteménye (I – IX., Bp., 1896 – 1909); A bírósági ügyvitel szabályai (Bp., 1898); Büntető ügyviteli szabályok (Bp., 1899); Tárgymutató az Igazságügyi Törvénytárhoz (Bp., 1908); Igazságszolgáltatási szervezet és törvénykezési beosztás (Farbaky Istvánnal, Bp., 1909); A fiatalkorúak támogatására hivatott intézmények (Kun Bélával és Rottenbiller Fülöppel, Bp., 1911).