Kezdőlap

Martin Lajos (Buda, 1827. aug. 30.Kolozsvár, 1897. márc. 4.): matematikus, egyetemi tanár, az MTA l. tagja (1861), a repülés egyik m. úttörője. A szabadságharc alatt honvéd tüzér volt. Világos után rövid fogságot szenvedett, majd közkatonaként besorozták az osztrák hadseregbe. Itt a tüzérségi röppentyűk tökéletesítése foglalkoztatta. Már ekkor arra a gondolatra jött, hogy a légcsavar a levegőnél nehezebb repülőeszközök hajtására alkalmas lehet. A repülés problémájával 1856 körül kezdett behatóbban foglalkozni. 1861-ben tartotta ak.-i székfoglalóját A madárszárny erőzete címen. 1871 – 75 között megépítette a madárrepülést utánzó ornithopter repülőgépét. Belátva, hogy a repülés kérdése ilyen módon nem oldható meg, érdeklődése a propeller és a szélkerék felé fordult. Bár ez irányú elméleti megfontolásai a fizika szempontjából el nem fogadható egyszerűsítő feltevéseken alapultak, később mégis más magyar matematikusok (Réthy Mór, Kőnig Gyula, Vályi Gyula, Kürschák József) részére jelentős matematikai vizsgálatok kiindulópontjaivá váltak. Elsőnek gondolt arra, hogy a repülőgép szárnyán csűrőfelületeket alkalmazzon, melyek hajlásszögének ellentétes irányú beállításával a gép egyik vagy másik oldalra dönthető és ,fordulatba vihető. Új típusú repülőgépére, a „lebegő kerék”-re 1893-ban szabadalmat kapott. A Kolozsvárott bemutatott gép szemtanúk szerint három méter magasra emelkedett. A szélenergia hasznosításának kérdéseivel is foglalkozott. 1872-ben a kolozsvári egy.-en a felső mennyiségtan tanára lett 1895 – 96-ban az egy. rektorává választották. – F. m. Az erőműtani csavarfelületek. A vízszintes szélkerék elmélete (Bp., 1875); A változtatási hánylat alkalmazása a propeller felület egyenleteinek lefejtésére (Bp., 1877); A madárrepülés általános elmélete (Kolozsvár, 1891); A lebegő kerék bemutatója (Erdélyi Múz. Egyes. orvosi és term. tud, ért. je, 1893); A repülőgépről (Magy. Mérnök és Építész Egyl. Közl. 1894). – Irod. Gyalui Farkas: Ma száz éve született a magyar aviátikának első zsenije (Ellenzék, 1927); Tulogdy János: M. L. élete és munkássága (Erdélyi Múz. 1941); Vajda Pál: Magyar repülő feltalálók (Bp., 1953); Vajda Pál: Nagy magyar feltalálók (Bibliográfiával, Bp., 1958).