Kezdőlap

Mártonfy Lajos (Szilágysomlyó, 1857. máj. 21.Szamosújvár, 1908. dec. 20.): paleontológus, geológus, tanár. 1876-tól a kolozsvári egy.-en természetrajzot tanult, 1878 – 80-ban Koch Antal mellett geológiai kutatásokat végzett. A tanári és a doktori oklevél megszerzése után, 1880-ban a szamosújvári gimn. tanára, 1895-ben ig.-ja lett. Erdély természetrajzi, főleg ásvány-földtani vizsgálatával foglalkozott; jelentős gyűjtőmunkát végzett. Tanulmányai a kolozsvári Orvos-természettudományi Társ. Értesítőjében jelentek meg. Népszerűsítő tudományos értekezést is írt. – F. m. Őslénytani tanulmányok a Foraminiferákról (Kolozsvár, 1880). – Irod. Papp Károly: M. L. (Földtani Közl. 1908.)