Kezdőlap

Matolcsy Miklós (Cegléd, 1869. jún. 16.Farmos, 1938. dec. 4.): gyógyszerész. Gyógyszerészi és gyógyszerészdoktori oklevelét a bp.-i tudományegy.-en szerezte. 1893-tól 1907-ig Than Károly I. sz. Vegytani Intézetében asszisztens. 1902-ben orvosdoktori oklevelet szerzett és 1905-ben a gyógyszerészet magántanárává képesítették. Bókay Árpád javaslatára a vallás- és közoktatásügyi min. 1907-ben megbízta a bp.-i Egyetemi Gyógyszertár, ill, 1935 óta Egyetemi Gyógyszerészeti Intézet vezetésével, amelyet 26 éven át irányított. Ő tanította először a bp.-i egy.-en intézményesen a gyógyszerészet c. kötelező tárgyat és a vénykészítési gyakorlatot az orvoshallgatóknak. 1914-ben a gyógyszertár önálló vezetésére feljogosító ún. approbációs vizsga cenzora lett. Az Orsz. Közegészségügyi Tanácsnak, a IV. Gyógyszerkönyvet szerk. bizottságnak tagja. 1922-ben egy.-i rk. tanári és egészségügyi főtanácsosi címet kapott. Az I. világháború alatt a katonai kórházak gyógyszertárainak vezetője volt. Számos kémiai, gyakorló gyógyszerészi és gyógyszerésztörténelmi munkája közül legjelentősebb mo -i gyógyszerészeti bibliográfiája. – F. m. Könyv- és irodalmi gyűjtemény magyarországi gyógyszerészeti munkákról, 1578 – 1909 (Bp., 1910). – Irod. Halmai János: M. M. (Gyógyszerészet, 1959. 8. sz.)