Kezdőlap

Mattyasovszky Miklós (Bp., 1875. szept. 30.Bp., 1939. okt. 12.): agrárpolitikus, szakíró, az MTA l. tagja (1931). Jogi tanulmányok után, 1900-tól a földművelésúgyi min.-ban teljesített szolgálatot. 1911-től egy.-i magántanár (agrárpolitika). Részt vett az 1920. évi földbirtokreform-törvény megszövegezésében. A kisbirtok felaprózódása ellen ható megoldási módokat javasolt (kisparaszti hitbizomány, elsőbbségi öröklés stb.). 1921- től az Orsz. Földbirtokrendező Bíróság tanácselnöke. 1922-től a műegy.-en az agrárpolitika rk. tanára. – F. m. Törzsöröklési jog és törzsöröklési szokás (Bp., 1894); A socializmusról, különös tekintettel az agrársocializmusra (Bp., 1898); Telepítés, földöröklés (Bp., 1907); A földjáradék (Bp., 1908); A vízjog (Bp., 1914); A gazdasági eltolódás és a háború (Bp., 1917); A földreformtörvény (Bp., 1920); Adórendszerünk agrárpolitikai bírálata (Bp., 1929).