Kezdőlap

Máttyus Sándor (Sztára, 1897. okt. 17.Bp., 1984. szept. 3.): gépészmérnök, vízellátási szakember. A bp.-i műegy. elvégzése után (1924) a Fővárosi Vízműveknél a víztermelés üzemeltetésével, fejlesztésével és a műszaki kivitelezések vezetésével foglalkozott. Mint műszaki ig. jelentette meg 1940-ben a Vízművek üzemi problémái c., számos új megoldást tárgyaló könyvét. Többek között az ő áldozatos munkájának volt köszönhető, hogy a Vízművek a főváros ostroma alatt is üzemelt, s a felszabadulást követően a helyreállítási munkák rövid idő alatt befejeződtek. 1955-60-ban a BME-n elsőként adta elő a vízellátás tantárgyat. Ugyancsak az ő nevéhez fűződik a víztároló medencék kényszerkeringetésű szellőztetésének első alkalmazása. Több gépészeti találmányát alkalmazták a szivattyúk járókerekének kialakításánál, ill. a szivattyútelepek csőzárainál. Számos egy.-i jegyzet és tudományos szakcikk szerzője volt. – Irod. Dr. Fáy Csaba: M. S. élete és szakmai működése (Kézirat a Magyar Vízügyi Múzeumban, 1985).