Kezdőlap

Mayer Lambert Ferenc (Tepl, Cseho., 1795. szept. 26.Krukanitz, 1865. aug.): cseh származású premontrei szerzetes és csillagász, egyetemi tanár. A prágai, majd bécsi csillagvizsgálóban tanult. 1835-ben a budai egy.-i obszervatórium vezetésével bízták meg és a tudományegy.-en a csillagászat tanára volt. A csillagászati észleléseket főként Albert Ferenc végezte, míg ~ gondos meteorológiai megfigyeléseket folytatott. 1849-ben a harcok alatt elmenekült, visszatérve az intézetet romokban találta, 1851-ben a József ipartanoda helyettes ig.-jává, 1857-ben az új műegy. ig.-jává nevezték ki. 1860-ban nyugdíjazták. – Irod. Zelovich Kornél: A m. kir. József Műegyetem és a hazai technikai felső oktatás története (Bp., 1922); Tass Antal: A magyar csillagászat története (Stella, 1928); ifj. Barta Lajos: A magyar csillagászat történetéből (Csillagászati Évk. III., Bp., 1960).