Kezdőlap

Méhes Sámuel (Kolozsvár, 1785. jan. 30.Kolozsvár, 1852. márc. 29.): tanár, nyomda- és laptulajdonos, író szerkesztő, az MTA l. tagja (1836). ~ György fia. Kolozsvárt, Bécsben és Heidelbergben folytatta tanulmányait. 1809-ben Kolozsvárt a ref. kollégiumban tanított. 1831-től 1848-ig kiadta és szerk. az Erdélyi Híradó, ill. Nemzeti Társalkodó c. lapot. Számos alapítványt tett. Kolozsvár küldötte az erdélyi, majd 1848-ban a pesti ogy.-en. – F. m. Úti jegyzetek (Ny-európai útinapló, Kolozsvár, 1847). – Irod. Brassai Sámuel: M. S. (Akad. Ért. 1852); Jakab Elek: Az erdélyi hírlapirodalom története 1848-ig (Bp., 1882); Török István: A kolozsvári ev. ref. collegium története (II., Kolozsvár, 1906); Hofbauer László: Az Erdélyi Híradó története (Erdélyi Múz. 1932) Lengyel Imre: M. S. és Váradi Szabó János. Adalék az Erdélyi Híradó történetéhez (Könyv és Kvtár, IV., Debrecen, 1964).