Kezdőlap

Méhes Zoltán (Csallóköznyék, 1870. jan. 24.Bp., 1940. jan. 24.): mérnök, műegyetemi tanár. Tanulmányait a bp.-i műegy.-en végezte 1895-ben. Ugyanez évtől magánmérnöki gyakorlatot folytatott. 1897-től mint tanársegéd, majd mint adjunktus, 1906-tól meghívott előadóként vett részt a műegy.-i oktatásban. 1915-ben rk. tanári címet kapott, 1925-től 1940-ig az út- és vasútépítéstan tanszék vezetője. Részt vett az uzsoki és az ausztriai alpesi vasút építésében s számos kisvasút és bányavasút tervét készítette el. Elsősorban a vasúti biztosító- és jelzőberendezések terén volt elismert szaktekintély; irodalmi munkásságában emellett főleg a vasúti pályák speciális kiképzésével és útburkolati kérdésekkel foglalkozott. 1917-től 1932-ig a Magy. Mérnök- és Építész-Egylet ig.-ja, 1932-től t. tagja. – Irod. nyéki M. Z. 1870 – 1940. (Magy. Mérnök- és Építész Egyl. Közl. 1940, 25 – 26. sz.)