Kezdőlap

Mekcsey István (?Tiszavárkony, 1553): birtokos nemes, 1551 – 52-ben az egri vár várnagya, s ebben a tisztségében a várkapitány, Dobó István helyettese. A török ostrom után Dobóval együtt ő is lemondott, de utódja megérkeztéig, 1553. márc. végéig ellátta a gondnoki teendőket. Katonái és a lakosság közti csetepatéban lelte halálát. – Irod. Istvánffy Miklós: Historiarum de rebus Ungaricis libri (Köln, 1622). – Szi. Gárdonyi Géza: Egri csillagok (Bp., 1901).