Kezdőlap

Melich János (Szarvas, 1872. szept. 16.Bp., 1963. nov. 20.): nyelvész, egyetemi tanár, az MTA tagja (l. 1902, r. 1920, ig. 1933 – 1949), a nyelvészeti tudományok doktora (1952). Egy.-i tanulmányait Kolozsvárott és Bécsben végezte, 1895-ben a bp.-i egy.-en bölcsészdoktori oklevelet szerzett, 1901-ben egy.-i magántanári képesítést nyert. 1911-től a bp.-i egy. szláv filológiai tanszékén ny. rk., 1921-től 1941-ig ny. r. tanár, 1943-tól 1947-ig az MTA főkönyvtárnoka. Tudományos munkásságának három fő területe volt. Feldolgozta a régi m. szótárirodalom történetét és több ilyen irányú emléket kiadott. Foglalkozott a m. helyesírás régibb korszakával. Legjelentősebb etimológiai munkássága. Számos helynév, személynév és jövevényszó eredetének megfejtésével egyrészt a m. településtörténeti filológia alapjait rakta le, másrészt előkészítette a m. etimológiai szótár kiadását, melyet Gombocz Zoltánnal együtt kezdett kidolgozni. – F. m. Deutsche Ortsnamen und Lehnwörter des ungarischen Sprachschatzes (Victor Lumtzerrel, Innsbruck, 1900); Szláv jövevényszavaink (Bp., 1903, az MTA nagyjutalmát kapta érte); A magyar szótárirodalom (Bp., 1907); A honfoglaláskori Magyarország (Bp., 1925, az MTA nagyjutalmát kapta érte); Magyar Etymológiai Szótár (I – XVI. füz. A – G betű, Gombocz Zoltánnal, Bp., 1914 – 1944. mindketten az MTA nagyjutalmát kapták érte 1921-ben). – Irod. Gergely Pál: M. J. (1872 – 1963) (Magy. Könyvszle, 1964. 2. sz.); Lovas Rózsa: M. J. 1872 – 1963 (Nyelvtud. Közl. 1964. 1. sz.); Kniezsa István: M. J. (Magy. Nyelv, 1964. 1. sz.); Berrár Jolán: Johann M. (Acta linguistica Hung. 1965. 1 – 2. sz.)