Kezdőlap

Meller Simon (Győr, 1875. dec. 26.Párizs, 1949. márc. 10.): művészettörténész. A bp.-i tudományegy.-en Pasteiner Gyula tanítványa volt. Külföldi tanulmányútjairól visszatérve 1901 – 24 között az Orsz. Képtár és az Orsz. Szépművészeti Múz. munkatársa volt, s e minőségben különösen a grafikai és szoborgyűjtemény fejlesztése terén szerzett érdemeket. A Tanácsköztársaság alatt egy.-i tanárrá nevezték ki, s ezért annak bukása után egy ideig emigrációba kényszerült. A Szinyei Merse Pál Társ. egyik alapító tagja; Éber László Művészeti Lexikonának (Bp., 1926) munkatársa volt. Számos hazai és külföldi szaklapba írt tanulmányokat. – F. m. Michelangelo (Bp., 1903); Ferenczy István élete és művei (Bp., 1905); Goya (Bp., 1913); Az Esterházy-képtár története (Bp., 1915); Peter Vischer (Leipzig, 1925); Die deutschen Bronzestatuetten der Renaissance (München, 1926); Szinyei Merse Pál (1935).