Kezdőlap

Merényi Lajos (Esztergom, 1854. aug. 25.Kismarton, 1919. jan. 14.): levéltáros, történész. Egy.-i tanulmányait Bécsben és Bp.-en végezte, 1877-ben nyert tanári oklevelet. Rövid gimn. tanári működés után 1879-től az Esterházy hercegi hitbizomány főlevéltárosa és kismartoni könyvtárának vezetője. 1889 – 1890-ben Róma levéltáraiban gyűjtött anyagot a vatikáni m. oklevéltár számára. – F. m. Machiavelli Niccolo élete és tanai (Magyaróvár, 1878); Magyarország legújabb története (Korn nyomán, Magyaróvár, 1878); Herceg Esterházy Pál nádor 1635 – 1713 (Bp., 1895).