Kezdőlap

Mészáros Károly (Hajdúdorog, 1821. júl. 20.Zavatka, 1890. febr. 2.): ügyvéd, író. Jogi tanulmányait a pesti egy.-en végezte, 1846-ban ügyvédi vizsgát tett. Ugyanabban az évben Moson vm. tb. ügyészévé nevezték ki. 1848-ban postaügyi számvevő, 1849-ben a m. kormány tábori „historiographus”-a a bánsági seregnél. 1850-től 1854-ig Ung vm. törvényszékének ülnöke, azután gyakorló ügyvéd, Ung vm. tb. főjegyzője. Később Bp.-re költözött, irodalommal foglalkozott, munkatársa és vezércikkírója volt több lapnak (Honderü, Társalkodó, Pesti Napló, Életképek, Kelet Népe stb.). Megalapította és szerk. Ungváron a Kárpáti Hírnököt (1861. júl.-tól az év végéig), 1867-ben az Ungvári Hírlapot, 1875-től 1878-ig a Község Lapját és 1876 – 77-ben Bp.-en a Magyar Községjegyzőt. Élete vége felé visszaköltözött Ung vm.-be. – F. m. Európa legújabb alkotmányai (Pest, 1848); A magyarországí oroszok története (Pest, 1850); Magyarország népei tört. s politikailag (Pest, 1852); A műveltség ősképe az előkor legnevezetesebb népeinél (Kassa, 1853); Az új házassági törvény (Pest, 1857); A magyar úrbéri viszonyok jogtörténete (az egy. által jutalmazott mű, Pest, 1857); Ungvár története a legrégibb időktől maig (Ungvár, 1861); A magyar szabadságharcz előjátéka 1848. évben (Ungvár, 1862); A magyar igazságügyminiszteri kormányzat (kiadta és bővítette Kun László, Bp., 1880).