Kezdőlap

Meszlényi Zoltán (Hatvan, 1892. jan. 2.Bp., 1953. jún. 11.): egyházjogász, e. püspök. Rómában és Innsbruckban végezte teológiai és filozófiai tanulmányait. Pappá szentelése után 1915-ben komáromi segédlelkész, 1917-ben prímási levéltáros lett. 1926-ban prímási titkár, 1930-ban irodaig.-vá nevezték ki. 1937-ben püspökké szentelték és a hercegprímás segédpüspöke lett. 1941-ben megkapta a lekéri javadalmas apátságot, 1950-ben az esztergomi egyházmegye káptalani helynöke lett. Egyházjogi tanulmányokat írt. – F. m. Házassági köteléki perek az egyházi bíráskodásban (Esztergom, 1927).